วันที่ 19 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จังหวัดและ เจ้าหน้าที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 10 รายได้ติดตามงานพืชผักปลอดภัย ที่ภูทับเบิก (19 มีนาคม 2558)


ร่วมงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปี 2558 โดยได้รับเกียติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด
(17 มีนาคม 2558)


ติดตามงานโครงการผักปลอดสารพิษ1000ไร่พร้อมจับพิกัดแปลงบนภูทับเบิกท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายโอฬาร พิทักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอเขาค้อโดยมี
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานในครั้งนี้ด้วยประชุมประจำสัปดาห์ ณ สำนังงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า (26 พ.ค.2557)


ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามระบบกรมส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ MRCF System ใช้ในการดำเนินงาน(9 เม.ย.2557)

นางกองแพง หาภา เจ้าหน้าที่วิชาการเกษตร ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชมชี้แจงเรื่องโครงการเศรฐกิจพอเพียง ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ อบต. (12 กุมภาพันธ์ 2557)


สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่าได้เข้าร่วมกับอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดซุ้มนิทรรศการทางด้านการเกษตรในงาน วัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่า โดยในซุ้มนิทรรศการได้มีการจัดภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงาม และมีการแจกสารชีวภาพ และเชื่อราไตรโครเดอร์ม่า บิวเวอเรีย เพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจ ได้นำไปทดลองใช้กับที่ของเกษตรกรเอง ฟรี และมีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทาง กรมพัฒนาที่ดิน ได้มี สาร พด.1 พด. 2 อีกด้วย โดยมีระยะเวลา 5 วัน ณ สนามโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (14-18 กุมภาพันธ์ 2557)

โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (9 ธันวาคม 2556)