แผนพัฒนาประจำปี 57 - 59
Link กรมส่งเสริมการเกษตร
:: กรมส่งเสริมการเกษตร ::
:: ระบบอินทราเน็ต (SSNET) ::
:: ปฏิทินการปฏิบัติงาน ::
:: ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ::
:: อาสาสมัครเกษตร ::
:: KM Online ::
:: วิสาหกิจชุมชน ::
:: ระบบสารสนเทศ E-Office ::
:: ห้องสมุดความรู้การเกษตร ::
Link สำนักงานเกษตรอำเภอ
:: เกษตรอำเภอเมือง ::
:: เกษตรอำเภอชนแดน ::
:: เกษตรอำเภอหล่มเก่า ::
:: เกษตรอำเภอหล่มสัก ::
:: เกษตรอำเภอหนองไผ่ ::
:: เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี ::
:: เกษตรอำเภอศรีเทพ ::
:: เกษตรอำเภอบึงสามพัน ::
:: เกษตรอำเภอน้ำหนาว ::
:: เกษตรอำเภอวังโป่ง ::
:: เกษตรอำเภอเขาค้อ ::

  หน้าหลัก / ข้อมูลหน่วยงาน / นโยบาย/แผน / งาน/โครงการ / แผนที่
สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า
ถนน หล่มสัก-เลย
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร 056-709008
e-mail : lomkao_pb@doa.go.th
ผู้ทำเว็บไซต์ : นางกองแพง หาภา